Kosiarka do zadań specjalnych

W gospodarstwach rolnych oprócz prac bezpośrednio związanych z produkcją zwierzęcą i roślinną istnieją także czynności o charakterze organizacyjnym, bez których nie sposób sobie wyobrazić codziennego funkcjonowania. Widać to chociażby na przykładzie wewnętrznych dróg dojazdowych do pól, które co jakiś czas muszą być koszone, co przecież samo w sobie nie przynosi bezpośrednich korzyści dla gospodarstwa.